COVID tájékoztató

Aktuális napi jelentés az igazoltan fertőzött diákokról és iskolai dolgozókról

diákok száma 0 fő
pedagógusok száma 0 fő
technikai dolgozók0

A 2022/2023. tanévben a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézményben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend

Módosított Helyi eljárásrendje

Ez az intézményi intézkedési terv a Hivatalos értesítő 2022.17. számában 2022.április 07-én megjelent, a SARS-Covid-2 okozta fertőzések esetén alkalmazandó járványügyi szabályokat tartalmazó Eljárásrend, valamint a 2022.szeptember 9-én életbe lépő módosítás,(52473/2022/ JIF), és az EMMI Intézkedési terv a „Köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend 6. verzió 2022. április, alapján készült.

Ezek a protokoll módosításáig vagy visszavonásáig maradnak érvényben, módosításukra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

Érvényes módosításig, vagy visszavonásig.

Az intézmény vezetése az elmúlt időszakban felmérte a tisztítószerek, kézfertőtlenítők iskolai készletét, és hosszabb távú szükségleteit, minden épületben ellenőrizte a tanév biztonságos megkezdéséhez szükséges fertőtlenítő nagytakarítást, felkészítette az iskola dolgozóit, pedagógusait a veszélyeket elhárító munkavégzésre.

Az intézkedési terv nyilvános, felkerül az iskola honlapjára is.

Jogszabályi háttér:

Kormányrendeletek:

Vészhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021.(I.29.)
-Koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021.(II.12.)

-599/2021. (X.28), a korona vírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által kötelező igénybevételről szóló Kormányrendelet

 • EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA rendeletei, különösen a 29/2021.(XI.19.) határozata
 • Az Intézkedési terv a 2022/2023. tanévtől a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
 • Hasznos linkek:
 • https://koronavirus.gov.hu/ – Ezen a honlapon hiteles és naprakész információkat találunk a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről a panaszok esetén.
 • https://www.nnk.gov.hu/ (Nemzeti Népegészségügyi Központ)

A jelen protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az tagintézmény-vezető gondoskodik, az ellenőrzése a fenntartó feladata.

Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre

A tanév kezdete előtt az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást el kell végezni. A fertőtlenítő takarítás ellenőrzése az tagintézmény-vezető és a gondnok feladata.

A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, kiemelten a következőkre:

 • felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
 • ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítása;
 • padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítása;
 • játékok, sporteszközök tisztítása; – radiátorok, csövek lemosása;
 • ablakok, üvegfelületek tisztítása;
 • szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése;
 • képek, tablók, világítótestek portalanítása;
 • pókhálók eltávolítása;
 • rovar- és rágcsálóirtás;
 • csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.

A tanévet megelőző fertőtlenítő nagytakarítás intézményi ellenőrzésének időpontja: 2022. augusztus 31.

Felelős: tagintézmény-vezető, gondnok

Az ellenőrzést végzik: iskolavezetés, gondnok.

Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül.

Minden mosdónál és teremnél takarítási napló vezetése van bevezetve.

A hiányzó fertőtlenítőszerek és eszközök folyamatos nyilvántartása, a takarító személyzet számára azok kiosztása, heti jelentés megküldése a Nyíregyházi Tankerületi Központ részére.

Felelős: ügyviteli dolgozó

A tanulókat érintő intézkedések segítése céljából a nevelőtestület 2022. szeptember 01-ig ügyeleti rendszert dolgoz ki. Ennek működtetésében részt vesz az intézmény valamennyi pedagógusa. Feladat a beléptetés segítése, szellőztetés ellenőrzése, közösségi terekben a mozgás koordinálása.

Felelős: Tagintézmény-vezető, Munkaközösség vezető

Intézményi Protokoll aktuális módosítása

A Covid-19. fertőzés bejelentését a 2022.17. számában 2022.április 07-én megjelent eljárásrend 2.1 pontjának megfelelően a háziorvos, / kezelőorvos/ ellátó orvos teszi meg az OSZIR fertőző beteg jelentő alrendszerébe.

Amelyik gyermek családjában pozitív személy van, és a tanuló (aki jogviszonyban áll az iskolával) oltatlan, akkor a tanuló marad otthon. Őt a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya karanténba helyezi, tehát közösségbe annak lejártáig nem járhat. 

Osztálykarantén nincs.

Ha covidos tanuló van az osztályban, ő egyértelműen nem megy iskolába addig, mint ahogy a TK/153/04739-2/2022 iktatószámú levélben, a kormányhivatali tájékoztatóban szerepelt. Az osztály tagjai 5 napig szájat és orrot eltakaró maszkot viselnek.

Igazolt Covid-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került Covid-19. fertőzésre gyanús tüneteket nem mutató személy látogathatja, – akár dolgozóként, akár tanulóként – a köznevelési intézményt.

Az igazolt Covid-19. fertőzöttel történt szoros kontaktus időpontjától számított 5 napig, köteles a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni. Amennyiben a kontakt személynél Covid- 19-re gyanús tünetek jelentkeznek, akkor az eljárásrend 2. pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges. (antigén gyorsteszt, PCR vizsgálat, elkülönítés)
A fertőzött személyek 5 nap után igazolással, vagy 7 nap után, tünetmentesen térhetnek vissza a közösségbe!

A járványhelyzetre való tekintettel a pedagógusoknak és intézményi dolgozóknak mindennemű fontos információval tájékoztatniuk kell az iskola tagintézmény vezetőjét.

A járványügyi intézkedések meghatározása a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Belügyminisztérium feladata.

Az intézménybe való belépés általános szabályai a külsős személyek, vendégek, szülők részére:

2022.szeptember 9-én életbe lépő módosítás,(52473/2022/ JIF) és az iskola szabályozása alapján

a gyermeket, illetve tanulót a köznevelési intézménybe kísérő, vagy onnan hazakísérő nagykorú személy csak az iskola udvarára léphet be!

 • Külsős személyek belépése az intézménybe előre egyeztetett időpontban, a tagintézmény-vezető engedélye alapján történik.

Belépés az iskolába:

Tanuló:

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

Belépésnél ajánlott a kézfertőtlenítés a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítők használatával. Az iskola 06.30 órától van nyitva, a tanulók az ügyeletes tanteremben gyülekeznek és az ügyeletes nevelők megérkezésekor vonulhatnak fel az osztálytermekbe.

A tanulók részére a rendszeres és alapos szappanos kézmosást javasoljuk, ezért minden tanuló lehetőség szerint rendelkezzen saját tisztasági csomaggal, amelyet heti rendszerességgel megújít.

Járványhullám idején a tantermi oktatás során az osztályok keveredését el kell kerülni, amennyiben erre mód nyílik.

Távozás:

Az utolsó tanítási óra után önállóan, a felsőbb évfolyamosok. Az alsó tagozatos tanulók külön beosztás szerint a tanítás befejezése után, az 1., 2.a és 2.b osztályok a hátsó udvari bejáraton, továbbá a 3. és a 4. osztály az iskola főbejáratán, az 5. és a 6. osztály az oldalsó bejáraton hagyják el az iskola területét.

A napközisek a napközis nevelő kíséretével a tanítás befejezése után távoznak,

Fertőtlenítés: Alapos kézmosás, lehetőség szerint tantermenként és folyosónként biztosított.

Papírtörlők kihelyezése a mosdókban és a tantermekben biztosított.

Óraközi szünetekben a tanulók jöjjenek ki a tantermeikből, jó idő esetén a gyerekek menjenek ki az iskola udvarára.

Étkezés:

Az étkezés helyszínéül szolgáló ebédlő fokozottabban kell fertőtleníteni.

Az intézmény az éttermi étkeztetés során igyekszik megszervezni a szakaszos, időben elkülönített osztályonkénti étkeztetést. Az ebédeltetés külön beosztás szerint történik.

Az ebédeltető pedagógus étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordít a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére!

A tanulók az ebédet egyénre szabottan, tálcán kapják meg. Tízórait és uzsonnát osztályonként, külön dobozban kapják meg, s osztályteremben fogyaszthatják el.

Testnevelés órák:

A testnevelés órákat, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik, lehetőség szerint a szabadtéri helyszíneken tartsuk, rossz idő esetén a tornatermet használják.

Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítását javasoljuk.

Lehetséges szülői értekezletek személyes vagy online formában történő megtartása:

Kérjük, a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartsák meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. Törekedni kell arra, hogy az osztályok az általuk használt tantermekben maradjanak, csökkenteni kell a csoportbontásból adódó vándorlást.

Az érvényben lévő protokoll alapján a jelenléti szülői értekezlet lehetséges.

A rendezvények megtartása az előírások betartásának megfelelően engedélyezett.

Informatika terem:

Külön szabályzat alapján.

Visszaérkezés Covid betegség után: A gyermek az iskolába –hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. A jelenléti oktatásba való visszatéréskor számukra is ajánlott a maszk viselése a tantermekben is.

Iskolaegészségügyi ellátás szabályai:

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

Pedagógus:

Számukra irányadó az 599/2021-es Kormányrendelet.

 • Jelenléti oktatásban csak egészséges pedagógus taníthat.

 • Kiemelt figyelmet fordít az alapvető higiénés szabályok betartására és betartatására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítják a személyes tisztaságot.

 • Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre.

 • Az osztályfőnökök a személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekeknek, tanulóknak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adnak. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

 • Mesterséges szellőztetés (klíma) esetén a NNK ajánlása, a járványügyi protokoll 2. számú melléklete szerint kell eljárni.

 • Az ebédeltető pedagógusok étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére!

Teendők beteg személy esetén:

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez -kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, a pedagógus csak ezt fogadhatja el! A Protokollmódosítás érvényes jelenleg.

 • Az a pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Amennyiben digitális oktatásra szükséges átállni, a pedagógusnak az iskola által, erre az esetre kidolgozott protokoll alapján kell eljárnia.

 • Az eseti fogadó órára a szülő az iskola titkárságán, telefonon keresztül egyeztessen időpontot az adott pedagógushoz.

Szülők: A szülőkre az általános belépési szabályoknál leírtak vonatkoznak!

Szülő nem jöhet be az iskola területére, csak a következő esetekben:

Szülői értekezlet, egyéni fogadóóra, megbeszélt időpont, akkor is csak, ha nem fertőzött, nem mutat tüneteket.

 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés van.
 • A szülők az iskolába reggel gyermekeiket csak a számukra kijelölt bejáratig kísérhetik. A szülők/vendégek előzetes időpontegyeztetés alapján léphetnek az iskola épületébe.
 • E-naplón keresztül tudnak az adott pedagógusnál időpontot egyeztetni. Az ügyeletes tanuló kíséri a vendéget a nevelőhöz.
 • A szülő a gyermeke hiányzása esetén elektronikus naplón keresztül, vagy egyéb egyeztetett formában jelez az osztályfőnöknek, és közli a hiányzás okát. Betegség után a tanuló csak akkor jöhet iskolába, ha a közösségbe járását orvos engedélyezte. Az erről szóló igazolást a szülő az elektronikus naplón keresztül fénykép formájában, vagy egyéb módon eljuttatja az osztályfőnöknek az iskolába lépés előtti napon
 • A szülőnek meg kell adni az osztályfőnököknek azt a telefonszámukat, amin bármikor elérhetőek, ha a szülőt értesíteni kell gyermeke esetleges rosszulléte esetén. Ha egy tanuló rosszul van, a társaitól elkülönítve várja, amíg a szülő odaér az iskolába.
 • A szülőkkel való kapcsolattartás formája az e-napló, ezért minden szülő napi szinten ellenőrizze, hogy kapott-e valamilyen üzenetet.
 • Az a gyermek, tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Szülői igazolásokra a Házirendben foglaltaknak megfelelően 3 nap van lehetőség). Jelenleg az igazolás ideje 3 nap.
 • Ha tanuló igazolását az iskolába jövetelét követő 7 napon belül nem adja le, igazolatlannak tekintendő a hiányzása

Az igazolatlan hiányzásról a szülőt, gondviselőt a szokásos eljárás alapján értesíteni kell. Szükség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét kell kérni.

Egyéb alkalmazottak:

Számukra is irányadó az 599/2021-es Kormányrendelet.

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

Belépéskor kézfertőtlenítés kötelező!

 • Részt vesznek a köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás elvégzésében. Az intézmények vezetői v. az általuk megbízott személy – gondnok- ellenőrzik a takarítások végrehajtását.

 • Az a dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

 • A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet a Járványügyi protokoll 1. számú melléklete tartalmaz. Ennek megismeréséről a közvetlen felettes gondoskodik!

 • A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket biztosítása a fenntartó biztosítja.

 • A fertőtlenítésről, a fertőtlenítő anyagok napi kihelyezéséről gondoskodnak a közvetlen vezető utasításai alapján.

 • A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

 • Minden tanterem illetve vizesblokkban takarítási naplót kell vezetni, melyet az adott helyen takarító személyzet köteles vezetni, melyet a gondnok gyűjt össze és ellenőrzi azok vezetését.

 • A fertőtlenítő tisztító szerek beszerzéstét a gondnok végzi az intézményvezetővel való egyeztetés után.

 • A gondnok gondoskodik a megfelelő mennyiségű és minőségű tisztító illetve fertőtlenítőszer meglétéről.

 • A gondnok gondoskodik az érkező tisztítószerek hiánytalan átvételéről, biztonságos tárolásáról illetve a takarító személyzetnek való kiadásáról.

 • A tagintézmény-vezető a gondnok segítségével, heti rendszerességgel ellenőrzést végez az intézmény területén, melyet írásban rögzítenek.

Ismerjék meg a tanulókra, szülőkre és pedagógusokra vonatkozó protokollokat, s azokat tartsák be!

 

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 22.

Rusznyák László

tagintézmény-vezető